A Pedagógusvilág honlap megújult! Tovább az új oldalra >>
Az oktató-nevelő munka segítéséhez, a tanórák vagy a napközis foglalkozások színesítéséhez használható videók, hanganyagok, filmek, rajzfilmek gyűjteménye.
Tananyagokhoz kapcsolódó filmek élővilágról, természeti jelenségekről. (Pl.: Az Őrségi Nemzeti Park, A Föld forgása)
Játékos feladatok matematika órákra (Pl.: Bumm játék, Hány ujjadat fogom?)
Különleges, érdekes építmények a világban (Pl.: A magyar Országház, A piramisok titkainak leleplezése)
Tanítási órákon is jól felhasználható hanganyagok (Pl.: Beethoven - Örömóda, Vivaldi - Négy évszak)
Az iskolai kötelező olvasmányok rajzfilm és filmváltozatai (Pl.: Fekete István - Vuk, Móra Ferenc - Kincskereső kisködmön)
Gyerekeknek szóló versek, kedves mesék (Pl.: Süsü, a sárkány, A kiskakas gyémánt félkrajcárja)
Nevezetes történelmi építményeket, eseményeket szemléltető filmek, animációk (Pl.: Egri vár, Mohácsi csata)
Pihenéshez, relaxációhoz használható videók, hanganyagok (Pl.: Az erdők éneke)

A weboldal üzemeltetője: "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Az üzemeltető székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Az üzemeltető telefonos elérhetősége: +36 52 521 360; Az üzemeltető e-mail elérhetősége: graphart@graphart.hu; A weboldal üzemeltetőjét nyilvántartásba vevő hatóság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 09 09 006462; Adószám: 11793746-2-09; A weblap üzemeltetője nem vesz igénybe tárhely szolgáltatót.

A honlapon található anyagok a Graph-Art Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, (kivéve, ahol a szerzői jog jogosultja külön feltüntetésre kerül) azok felhasználása kizárólag a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint engedélyezett. Egyéb kérdésekben kérjük, vegye figyelembe az idevonatkozó hatályos törvényt és rendeleteket, illetve forduljon hozzánk.