ROP - Letölthető tartalmak

Referenciaosztály-programunk a pedagógusok által kezdeményezett, évek óta működő modell kibővített változata. Fő célja a gyerekek tudásvágyának kielégítése, szórakoztatása, olvasóvá nevelése az élménypedagógia lehetőségeit kihasználva.

A csatlakozó osztályok tanulói és pedagógusai számára a tartalmas és fejlesztő magazinjaink (Tappancs, Tatu, Tudorka, Oké) mellé speciális, oktatást támogató csomagot kínálunk, amely kreatív és motiváló háttéranyaggal segíti a színesebb tananyag-feldolgozást.

Az oktatómunka segítéséhez a 2023/24-es tanévben diszlexia/diszgráfia prevenciós online csomagot is kapnak az elsős ROP-osztályokban tanítók:
 • Szeptemberben: az óvodai iskolaérettségi tesztünkön alapuló, értékelési útmutatót is tartalmazó „bemeneti” képességfelmérés, az ebből a szempontból adott területen elmaradást mutató elsős gyerekek kiszűrésére
 • Minden hónapban: a tananyaghoz/tanmenethez szorosan kapcsolódó, hét különböző terület fejlesztését célzó, kinyomtatható és digitális anyagok – minden területhez.
 • A rendszeresen megjelenő, a magazinokhoz is kapcsolódó ROP ’23 segédanyagok célja a pedagógiai munka segítése. A pedagógusok a magazinjainkat és a hozzájuk kapcsolódó segédleteket, valamint a digitális forrásokat felhasználhatják a tanulók motiválására, képességfejlesztésre és a tananyag kiegészítésére, amivel tovább emelhetik az oktatás színvonalát minden területen.

    Hogyan csatlakozhat a programunkhoz?

  További részletek és a csatlakozási lehetőség - ide kattintva érhető el

    Szabadon letölthető tartalmak:

    Jelentkezés után elérhető tartalmak:

    Megerősített jelentkezés után elérhető tartalmak:

  december

  Diszlexiaprevenció - Finommotoros mozgáskoordináció és testséma

  Diszlexiaprevenció - Fonológiai (hangtani) tudatosság

  Diszlexiaprevenció - Grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Szeriális gondolkodás fejlesztése

  Diszlexiaprevenció - Szókincs és általánosítás

  Diszlexiaprevenció - Téri tájékozódás, grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Vizuális készségek fejlesztése (észlelés és emlékezet)

  Tanítói útmutató 1. osztály

  Tanítói útmutató 2. osztály

  Tanítói útmutató 3. osztály

  Tanítói útmutató 4. osztály

  november

  Diszlexiaprevenció - Finommotoros mozgáskoordináció és testséma

  Diszlexiaprevenció - Fonológiai (hangtani) tudatosság

  Diszlexiaprevenció - Grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Szeriális gondolkodás fejlesztése

  Diszlexiaprevenció - Szókincs és általánosítás

  Diszlexiaprevenció - Téri tájékozódás, grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Vizuális készségek fejlesztése (észlelés és emlékezet)

  Tanítói útmutató 1. osztály

  Tanítói útmutató 2. osztály

  Tanítói útmutató 3. osztály

  Tanítói útmutató 4. osztály

  október

  Diszlexiaprevenció - Finommotoros mozgáskoordináció és testséma

  Diszlexiaprevenció - Fonológiai (hangtani) tudatosság

  Diszlexiaprevenció - Grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Szókincs és általánosítás

  Diszlexiaprevenció - Téri tájékozódás, grammatikai készségek

  Diszlexiaprevenció - Vizuális készségek fejlesztése (észlelés és emlékezet)

  Linkgyűjtemény

  Tanítói útmutató 1. osztály

  Tanítói útmutató 2. osztály

  Tanítói útmutató 3. osztály

  Tanítói útmutató 4. osztály