A Pedagógusvilág honlap megújult! Tovább az új oldalra >>

Számítógép-használat és hiszékenység (2012/02)

A számítógép használata, az internetezés számos előnyt jelent, ugyanakkor sok ve­szélyt rejt magában. Különösen igaz ez, ha kontroll nélkül és órákon át szörföznek a világhálón.

Az internethasználattal meglepően sok gyermek kerül áldozat szerepbe. Hiszékeny­ségük, naivitásuk, esetleg a felvilágosítás hiánya vezethet oda, hogy egészen kicsi­ket is megtalálnak azok a személyek, akik éppen a hiszékenységre alapozva próbál­nak másokat kihasználni.

A világhálón és a médián keresztül óhatatlanul olyan információkkal találkoznak a gyerekek, melyek a személyiségfejlődésük szempontjából károsak. Olyan oldalakat látogathatnak, olyan filmeket láthatnak többnyire véletlenül, melyek megterhelik őket. Beszélgetőpartnerek hiányában aztán általában nem tudják feldolgozni a vá­ratlanul érkező képeket. Előfordul, hogy olyan felnőttek befolyása alá kerülnek, akik a gyermeki hiszékenységüket kihasználják, így akár szexuális zaklatás, esetleg bántalmazás áldozatai lesznek.

A szokatlan, az eddigiektől eltérő viselkedés, az iskolai teljesítmény romlása, eset­leg szomatikus tünetek jelentkezése, alvászavarok, szorongásos panaszok jelezhe­tik a felnőttek számára, hogy bajban van a gyerek. Többnyire nem mondják el, mi történt, mitől feszültek, zaklatottak. Magukban őrlődnek, éjszakánként forgolód­nak, esetleg újra és újra megnézik az érthetetlen képeket, lejátszák a nem nekik való játékokat, filmeket. Nappal fáradtak, kimerültek, nem tudnak koncentrálni. Mások veszekedősek, dühösek, agresszívek lesznek, trágár szavakat használnak, amit a környezet értetlenül fogad.

A hiszékenység óravázlataink (link) mintát adnak arra, hogyan, milyen módszerek­kel lehet a gyerekekhez közel kerülni. A beszélgetések során olyan témák is előke­rülhetnek, amelyekről eddig nem beszéltek a gyerekek esetleg a szülőkkel sem. Célunk, hogy a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve tárjuk fel, hogy mi­ként vélekednek a környezetben rájuk leselkedő veszélyhelyzetekről, mennyire bíznak embertársaikban, vagy mennyire bizalmatlanok. Mindenképpen fontos megtudni, mennyire védettek, mennyire képesek megvédeni magukat. A szabad­idős tevékenység vagy osztályfőnöki órák idejére javasolt gyakorlatok, játékok segí­tik a tanulók személyiségének fejlesztését, megerősítését és a csoporton belüli összetartozásból adódóan a pozitív minták közvetítését. Mindenképpen jó, ha le­hetőleg iskolapszichológus is segíti ezt a munkát.

Bármilyen tárgyat is tanítanak, a pedagógusnak fontos a tanítványokkal rendszere­sen beszélgetni a számítógép- és internethasználat előnyeiről, veszélyeiről és eti­kájáról. Ha pedig olyan információhoz jutnak, ami a gyerekek kihasználására, bán­talmazására utal, feltétlenül jelezni kell az ifjúságvédelemmel, gyermekek segítésé­vel foglalkozó szakmai szervezeteknek.

Dr. Kissné Kálmán Marianna, klinikai gyermek-szakpszichológus

A weboldal üzemeltetője: "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Az üzemeltető székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Az üzemeltető telefonos elérhetősége: +36 52 521 360; Az üzemeltető e-mail elérhetősége: graphart@graphart.hu; A weboldal üzemeltetőjét nyilvántartásba vevő hatóság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 09 09 006462; Adószám: 11793746-2-09; A weblap üzemeltetője nem vesz igénybe tárhely szolgáltatót.

A honlapon található anyagok a Graph-Art Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, (kivéve, ahol a szerzői jog jogosultja külön feltüntetésre kerül) azok felhasználása kizárólag a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint engedélyezett. Egyéb kérdésekben kérjük, vegye figyelembe az idevonatkozó hatályos törvényt és rendeleteket, illetve forduljon hozzánk.